Područni uredi

Onečišćenje rijeke

županija Šibensko - kninska

Knin – 24. rujna: ŽC 112 Šibenik primio je informaciju od građanina o masnim mrljama koje se uzvodno od postavljenih brana na rijeci Orašnici (pritoka rijeke Krke) kod Knina. Prema informaciji vodočuvara Hrvatskih voda, upoznati su sa stanjem koje se prati već dva dana. Masne mrlje koje se povremeno pojave zadržavaju se na branama kroz koje ništa ne prolazi, tako da nizvodno od brane nema onečišćenja.

Priloženi dokumenti: