Područni uredi

Klizišta

više županija

Grad Zagreb
Zagreb – 16. rujna u 09:48 sati: dojava o aktiviranju klizišta na privatnom zemljištu u Gračanima na adresi Ivanov put 14. Klizište je izazvalo oštećenja na kući.
O događaju obaviještene sve nadležne službe.

Zagrebačka županija
Velika Gorica – 16. rujna u 12:06 sati: dojava o aktiviranju klizišta na adresi Dubranec 269. Klizište je odnijelo jedan dio dvorišta u provaliju promjera cca 20 m². Obaviještene su nadležne službe. Sanaciju će preuzeti lokalna samouprava putem komunalnih službi i kooperanata.

Bjelovarsko-bilogorska županija
Garešnica – 16. rujna u 06:09 sati: dojava o aktiviranju klizišta na adresi ulica Petra Svačića kod kbr. 57. Klizište je odnijelo jedan dio zemlje s brijega prema prometnici D45 u čijoj blizini ima obiteljskih kuća.
O događaju obaviještene sve nadležne službe.

Priloženi dokumenti: