Područni uredi

Onečišćenje tla

Zagrebačka županija

Ivanić Grad - 07. rujna u 14:59 sati: dojava od INA-e da je, uslijed propuštanja naftovoda pokraj sabirne stanice „IVA 79“, došlo do onečišćenja oko 900 m2 močvarnog tla te da u blizini nema naselja niti vodotoka. Tvrtka AEKS iz Ivanić Grada angažirana je na saniranju terena.
O događaju je obaviještena inspekcija zaštite okoliša.

Priloženi dokumenti: