Područni uredi

Onečišćenje tla

Zagrebačka županija

Kloštar Ivanić - 30. listopada u 16:04 sati: zaprimljena informacija od „INA NAFTAPLINA“ Ivanić Grad da je došlo do puknuća naftovoda u blizini upravne zgrade „INA“ i vrtića u Kloštar Ivaniću. Isteklo je 500 litara nafte te je onečišćena površina od 2000 m².
O događaju su obaviještene sve nadležne službe.
DC ZiS je po prijemu informacije obavijestio Državnu vodopravnu inspekciju i Državnu inspekciju zaštite okoliša.

Priloženi dokumenti: