Područni uredi

Onečišćenje rijeke

Županija osječko - baranjska
Nemetin - 01. kolovoza u 09:11 sati: dojava o žuto-smeđoj pjeni, neugodnog mirisa, blizu gradske kanalizacije, na 12. km rijeke Drave (u dužini od oko 100 m). Obaviještene su nadležne službe, a vodopravna inspektorica je utvrdila da se na tom mjestu uređuje obala rijeke Drave te je došlo do pjenjenja vode, a onečišćenja nema.

Priloženi dokumenti: