Područni uredi

Onečišćenje tla

županija Zagrebačka

Ivanić Grad - 11. srpnja oko 13:50 sati: dojava iz Ina Naftaplina Ivanić Grad da je prilikom radova došlo do oštećenja slanovoda na dionici od 1 do 28, od Ivanić Grada prema Donjem Šarampovu. Državni centar zaštite i spašavanja je po dojavi od ŽC 112 Zagreb obavijestio Državnu vodopravnu inspekciju i Državnu inspekciju zaštite okoliša. Prilikom oštećenja slanovoda, onečišćeno je 20 m² tla s tekućinom 2% masnoće. Ovlaštena tvrtka odmah je započela sa sanacijom onečišćenog tla, a nije bilo opasnosti od onečišćenja vodotoka.

Priloženi dokumenti: