Područni uredi

Onečišćenje rijeke

županija Karlovačka

ŽC 112 Karlovac primio je 05. srpnja oko 10:00 sati informaciju od načelnika općine Plaški da je na izvoru rječice Dretulje, kod Malog Vrela, primijećena određena količina ljepljive mase, nepoznatog sastava, u dužini od nekoliko desetaka metara. ŽC 112 je o tome obavijestio Hrvatske vode (VGI Karlovac) i OKC PU karlovačke, a Državni centar zaštite i spašavanje je obavijestio glavnog državnog vodopravnog inspektora. Na mjesto onečišćenja izašli su djelatnici Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije, policije iz Ogulina, vodočuvar i komunalni redar iz Plaškog. Provedeno je uzorkovanje vode od strane Zavoda za javno zdravstvo i kriminalističke policije te se čekaju rezultati analiza.

Priloženi dokumenti: