Područni uredi

Onečišćenje rijeke Neretve

BiH

Državni centar zaštite i spašavanja Državne uprave za zaštitu i spašavanje zaprimio je 17. lipnja u večernjim satima dojavu od OC BiH 112 da se oko 15:00 sati na magistralnom putu M-17, kod mosta Begića i Begovića, dogodila prometna nesreća, prilikom koje se prevrnula cisterna koja je prevozila dizel gorivo. Došlo je do prevrtanja i zapaljenja cisterne. Vozač je s teškim ozljedama prebačen u Klinički centar Univerziteta u Sarajevo. Požar je ugašen te se pristupilo uviđaju od strane Kantonalnog inspektora za zaštitu okoliša za vodno područje Jadranskog mora. Utvrđeno je da je isteklo oko 1.500 litara goriva u rijeku Neretvu, a da je ostatak izgorio ili se nalazi na putu i pored puta, koji je određenim absorbentima sakupljan od strane djelatnika EPBiH. Plutajuća naftna mrlja nalazi se na obodu brane Grabovica. Jutros iza 08:00 sati zaprimljena je informacija od OC BiH 112 da je angažirana tvrtka koja će izvršiti sanaciju naftne mrlje na brani Grabovica. Nizvodno od brane nema nikakvih naznaka da je nafta prošla prema Mostaru, pa prema informaciji BiH, Agencije za vodno područje Jadranskog mora, nema opasnosti od zagađenja donjeg toka rijeke Neretve. Državni centar zaštite i spašavanja s cjelokupnom informacijom upoznao je glavnog državnog vodopravnog inspektora.

Priloženi dokumenti: