Područni uredi

Premijer obišao poplavom ugrožena područja grada Vukovara

duzs

Predsjednik Vlade RH Zoran Milanović obišao je danas poplavom ugrožena područja grada Vukovara. Pripreme za obranu od poplava ocijenio je dobrim, pri čemu je izrazio nadu da će vodeni val biti manji od očekivanog. "Ovo je prvi put da doista nitko od živućih nije vidio ovakav vodeni val i za njega se moramo pripremiti. Ovo je izvanredno stanje, ali su pripreme redovne, ljudi su spremni na to i na meni je da ih dođem obići", rekao je Milanović na Otoku športova u Vukovaru, gdje radnici Hrvatskih voda i pripadnici HV-a užurbano pripremaju obranu tog dijela grada od vodenog vala. Predsjednik Vlade rekao je da je prije podne helikopterom nadletio ugroženo područje od Batine pa na jug do iza Vukovara. Pripreme za obranu od poplava ocijenio je dobrim, no i naglasio da nije profesionalac kako bi to komentirao. Dodao je da će biti zadovoljan ako se ispostavi da su "ljudi za badava radili", a što će značiti da će vodeni val biti manji od očekivanog. Premijer Milanović, u čijoj su pratnji bili ministar unutarnjih poslova Ranko Ostojić, ministar poljoprivrede Tihomir Jakovina i ravnatelj Državne uprave za zaštitu i spašavanje dr. sc. Jadran Perinić, je uz Otok športova obišao i središte grada, gdje se također vode radovi na obrani od poplave, kao i potencijalno ugrožene dijelove grada Budžak i Priljevo.Prema trenutno dostupnih podacima s uzvodnih područja može se zaključiti da će vodostaj Dunava na našem području kulminirati u petak 14. lipnja 2013., na razini bliskoj maksimalno zabilježenim vodostajima, što će zahtijevati puni angažman svih sudionika u provedbi aktivne obrane od poplava. Zbog svega toga aktivirane su sve licencirane tvrtke s područja Sektora B s njihovim ljudskim i materijalnim kapacitetima. Započeli su pripremni radovi na dogradnji i ojačanju sustava obrane od poplava na branjenom području 34 - međudržavnih rijeka Drave i Dunava i branjenom području 16 - području malog sliva Baranja, čiji najvažniji vodotoci su dunavski pritoci. Tijekom 09. lipnja su na pojedinim dionicama branjenih područja 34. i 16. uspostavljene izvanredne mjere obrane od poplava. 10. lipnja u 07:00 sati proglašena je izvanredna obrana od poplava na branjenom području 34, dionice: Ludaš-ušće rijeke Drave i ušće rijeke Drave u Dunav-željeznički most u Osijeku.
Priloženi dokumenti: