Područni uredi

Stanje obrane od poplave - 23. lipnja 2013.

duzs

23. lipnja 2013.

Prema dojavama s terena, stanje je pod potpunom kontrolom i nijednom području branjenom zaštitnim vodnim građevinama za sada ne prijeti opasnost.

Mjere obrane od poplave

Hrvatske vode donijele su 22. lipnja u 08:00 sati Rješenje o prekidu izvanrednih mjera obrane od poplava na branjenom području 34, međudržavne rijeke Drava i Dunav:

 • na području malog sliva Baranja, dionicama: B.34.1. d.o.r. Dunava, rkm 1433+060-1422+000 (državna granica-Zeleni otok), B.34.2. d.o.r. Dunava, rkm 1422+000-1403+000 (Zeleni otok-Ludaš)
 • B.34.3. d.o.r.Dunava, rkm 1403+000-1382+300 (Ludaš-ušće r. Drave), B.34.6. I.o.r. Drave, rkm 0+000-18+950 (ušće u Dunav-željeznički most u Osijeku
 • na branjenom području 16: područje malog sliva Baranja, dionicama: B.16.2. I.o i d.o. p. Karašica, km 0+000-17+000 (ušće u Dunav-Sifon popovac), B.16.4. I.o. i d.o. Odvodni k. Karašica, km 0+000-31+664 (ušće u p. Karašicu-državna granica). Na snazi ostaje redovna obrana od poplava
 • na području malog sliva Vuka, na dionicama B.34.5 (d.o. r. Dunav, rkm 1347+000-1295+510 (granica OBŽ i VSŽ-granica s R.Srbijom kod Iloka)
 • na branjenom području 15: područje malog sliva Vuka na dionicama B.15.1 I.o. i d.o. r. Vuke, km 0+000-36+900 (ušće u r. Dunav-granica OBŽ i VSŽ) i B.15.7. I.o. i d.o. Bobotskog kanala, km 0+000-24+000 (ušće u r.Vuku-granica OBŽ i VSŽ)

Na svim navedenim dionicama na snazi ostaju mjere redovne obrane od poplava.

ŽC 4056 Bilje-Kopačevo-Podunavlje otvorena je za sav promet.21. lipnja 2013.

Nastavljena je tendencija ubrzanog opadanja vodostaja Drave i Dunava te je, u skladu s time, prekinuto izvanredno stanje duž čitavog toka Dunava i Drave na području RH.

Mjere obrane od poplave

Hrvatske vode donijele su 20. lipnja u 08:00 sati Rješenje o prekidu izvanrednog stanja obrane od poplava na zaštitnim vodnim građevinama: 

 • na branjenom području 34: međudržavne rijeke Drava i Dunav, na području malog sliva Baranja, dionicama: B.34.1. d.o.r. Dunava, rkm 1433+060-1422+000 (državna granica-Zeleni otok), B.34.2. d.o.r. Dunava, rkm 1422+000-1403+000 (Zeleni otok-Ludaš), B.34.3. d.o.r.Dunava, rkm 1403+000-1382+300 (Ludaš-ušće r. Drave), B.34.6. I.o.r. Drave, rkm 0+000-18+950 (ušće u Dunav-željeznički most u Osijeku. Na snazi ostaju mjere izvanredne obrane od poplava
 • na branjenom području 16: područje malog sliva Baranja, dionicama: B.16.2. I.o i d.o. p. Karašica, km 0+000-17+000 (ušće u Dunav-Sifon popovac), B.16.4. I.o. i d.o. Odvodni k. Karašica, km 0+000-31+664 (ušće u p. Karašicu-državna granica). Na snazi ostaju mjere izvanredne obrane od poplava
 • na branjenom području 34: međudržavne rijeke Drava i Dunav, na području malog sliva Vuka, dionicama: B34.5. d.o.r.Dunava, rkm 1347+000-1295+510 (granica s R. Srbijom kod Iloka). Na snazi ostaju mjere izvanredne obrane od poplava
 • na branjenom području 15: područje malog sliva Vuka, dionicama: B15.1. I.o. i d.o.r. Vuke, km 0+000-36+900 (ušće u r. Dunav-granica OBŽ i VSŽ), B.15.7. I.o. i d.o. Bobotskog kanala, km 0+000-24+000 (ušće u r.Vuku-granica OBŽ i VSŽ). Na snazi ostaju mjere izvanredne obrane od poplava

Stanje po županijama

Osječko - baranjska županija
Župan Osječko-baranjske županije 20. lipnja u 09:00 sati ukinuo je izvanredno stanje na području Osječko-baranjske županije. Tijekom 20. lipnja nisu zabilježene nikakve aktivnosti po pitanju obrane od poplavom. Kod vikend naselja Karašica stanje je stabilno, a na terenu su još prisutne licencirane tvrtke. Na području Donjeg grada u Osijeku stanje je također stabilno, procjeđivanja su minimalna. Od Lučke kapetanije primljena je informacija da se dopušta plovidba rijekom Dravom smanjenom brzinom tako da se ne stvaraju valovi radi zaštite vodnih građevina na branjenom području na dionici plovnog puta od r.km 45+000 do r.km 0+000. 20. lipnja održana je sjednica Stožera zaštite i spašavanja Osječko-baranjske županije, na kojoj je utvrđeno: 

 • Hrvatske vode počele su s uklanjanjem vreća s pijeskom, geomembrana i drugih objekata na Dravi i Dunavu koji su izgrađeni u provedbi mjera obrane od poplava
 • Hrvatske vode, u suradnji s Vodovodom Osijek, izvršit će razgradnju objekata izgrađenih u provedbi mjera obrane od poplava na području Donjeg grada u Osijeku
 • Hrvatske vode preporučile su da se, bez obzira što je ukinuto izvanredno stanje na području Osječko-baranjske županije, i dalje zadrži zabrana kretanja, pojačan policijski nadzor i ophodnje na svim dunavskim i dravskim nasipima na cijelom području Baranje, dok god su na snazi izvanredne mjere obrane od poplava, kako bi se spriječio pristup neovlaštenim osobama te nesmetano provodile mjere obrane od poplava. U tom kontekstu Hrvatske vode su zatražile da Kopački rit ostane zatvoren za posjetitelje, dok god su na snazi izvanredne mjere obrane od poplava
 • Stožer zaštite i spašavanja kao i svi drugi subjekti uključeni u provedbu mjera obrane od poplava ostaju u stanju pune pripravnosti sve dok Hrvatske vode ne ukinu izvanredne mjere obrane od poplava
 • Stožer zaštite i spašavanja zadužio je Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije da izradi naputak sa uputama i mjerama za suzbijanje komaraca

Vukovarsko - srijemska županija 
20. lipnja župan Vukovarsko - srijemske županije donio je odluku o ukidanju stanja neposredne prijetnje za područja gradova Vukovara i Iloka i općine Lovas. Prema dosadašnjim dojavama s terena, stanje je potpunom kontrolom i nijednom području branjenom zaštitnim vodnim građevinama za sada ne prijeti opasnost. Na sjednici Stožera zaštite i spašavanja vukovarsko-srijemske županije, održanoj 20. lipnja, utvrđeno je:

 • Hrvatske vode donijele su odluku o ukidanju izvanrednog stanja obrane od poplava, ali na snazi i dalje ostaju mjere izvanredne obrane od poplava
 • Vodograđevine su i dalje nakvašene i podzemne vode su visoke, ali objekti unatoč tomu izdržavaju
 • Još uvijek se vrši crpljenje zaobalnih i procjednih voda 

Priloženi dokumenti: