Područni uredi

Stanje obrane od poplava - stanje u 08:00 sati

duzs - pregled po županijama

OBRANA OD POPLAVA (izvod iz izvješća Hrvatskih voda od 14. travnja stanju vodostaja i poduzetim mjerama)

Sektor D
Stanje vodostaja
Vodostaji Save značajno su sniženi na sisačkom području, a može se uočiti i značajniji pad na jasenovačkom području.
Vodostaj na postaji Crnac pali su 93 cm u odnosu na maksimum od 4. travnja, a 6 cm u zadnjih 24 sata. Razlog smanjenja intenziteta opadanja vodostaja na ovoj postaji i manjeg porasta tijekom današnjeg dana je nešto veći dotok rijekom Kupom u posljednja 2 dana, te manji porast vodostaja Gornje Save. Vodostaj Crnca je od noćas porastao za 7 cm.
Nivoi Save na Ustavi Trebež pali su za 50 cm u odnosu na maksimum od 8. travnja, a 4 cm u zadnjih 24 sata.
Na postaji Jasenovac trenutni vodostaj od 856 cm niži je za 45 cm od zabilježenog maksimuma, a 6 cm niži u odnosu na prije 24 sata.
Na postajama donje Save, Slavonski Brod i Županja vodostaj je u zadnja 24 sata pao za 6, odnosno 5 cm.
Još su uvijek visoki vodostaji na području retencije Lonjsko polje, ali ipak u opadanju. Vodostaj na postaji Šašna Greda u odnosu na maksimum od 7.4. – 585 cm, je pao za 53 cm i sada iznosi 532 cm. U odnosu na protekla 24 sata pao je za 9 cm. Vodostaj na postaji Ustava Trebež iznosi 659 cm i pao je u odnosu na maksimalni – 711 cm, za 51 cm, a u 24 sata 8 cm.

Stanje punosti lijevoobalnih savskih retencija je sljedeće:
Stanje se od jutrošnjeg Izvješća nije promijenilo, osim neznatno na retenciji Opeka (u smislu opadanja), pa se ponavljaju jutarnje vrijednosti zapremina:
Retencija Lonjsko polje 360 mil m³
Retencija Opeka 50 mil m³
Retencija Trstik 42 mil. m³
Retencija Mokro polje 355 mil. m³

Na većim pritocima Save stanje je sljedeće:
Vodostaji Une na postaji Hrvatska Kostajnica su u višednevnoj stagnaciji, a na snazi su pripremne mjere obrane od poplava.
Vodostaji Česme u profilu Česma ušće su u opadanju 12 cm u 24 sata.
Vodostaj stanice Plesmo iznosi 94,90 mnm (retencija Opeka) i od maksimuma od 95,31 mnm pao je za 41 cm. U zadnja 24 sata vodostaj je opao za 18 cm.
Vodostaj stanice Bročice (retencija Trstik) iznosi 634 cm (ili 94,53 mnm) i od maksimalnog je pao za 28 cm. U odnosu na vodostaj prije 24 sata opadanje iznosi 9 cm.
Vodostaj Mlake (retencija Mokro polje) je u odnosu na maksimum pao za 26 cm i trenutno iznosi 94,32 mnm. U zadnja 24 sata vodostaj je pao za 8 cm.

Mjere obrane od poplava:
Izvanredna obrana:
- Sava – Stara Gradiška
- OK Lonja – Strug
- Retencija Trstik
- Retencija Opeka
- Kanal Obvež – Stružec
Izvanredno stanje:
-
Sava- Jasenovac
- Retencija Lonjsko Polje – CS Šašna Greda

Prognoza vodostaja:
Na cijelom donjem toku Save, do granice, nastaviti će se sporo opadanje vodostaja. Isto vrijedi i za lijevoobalne savske retencije.
Jedino se zbog nešto povećanog dotoka Kupom u protekla 2 dana i manjeg porasta vodostaja Save u gornjem dijelu toka može očekivati blagi porast vodostaja na vodomjernoj postaji Sava Crnac. Prognozirani maksimalni vodostaj je +690 cm+/-20 cm.

Poplavljena područja i poduzete aktivnosti
Provode se sve mjere pripremnog stanja i mjere redovne i izvanredne obrane od poplava u skladu s Državnim planom obrane od poplava.

OBRANA OD POPLAVA (Izvješća ŽC 112)
Ličko-senjska županija
Dana 14. travnja u 08:00 sati na vodomjeru Selište zabilježen je vodostaj 486,96 m.n.m. , sa tendencijom daljnjeg opadanja, te se donosi rješenje o prekidu izvanredne obrane od poplava na branjenom području 25: područje malog sliva „Lika“, dionica broj E.25.7.- Lika (donji tok) (Markovi ponori-brana Sklope) te ostaju na snazi redovne mjere obrane od poplava.


STANJE NA CESTAMA (Izvod iz izvješća HAK-a od 15. travnja u 06:23 sati)
Zbog poplava, zatvorene su ceste:
- ŽC3247 Strmen-Slovinci,
- ŽC3249 Krapje-Plesmo,
- ŽC3121 Hrastelnica-Palanjek,
- ŽC3156 Žažina-Mala Gorica,
- ŽC3253 Košutarica-Mlaka,
- LC 59113 u mjestu Smokrić,
- LC 33139 Kraljeva Velika-Trebež,
- LC 25187 Vinogradi Ludbreški-Sigečak i
- LC 33017 Stružec-Potok-L33019 (obilazak Donja Jelenska-Zapovec)



Stanje obrane od poplave - 12. travnja 2013. - 08:00 sati

OBRANA OD POPLAVA (izvod iz izvješća Hrvatskih voda o stanju vodostaja i poduzetim mjerama od 11. travnja)

Sektor D
Stanje vodostaja 11. travnja u 17:00 sati
Vodostaji Save značajno su sniženi na sisačkom području, a može se uočiti i postupni, umirujući pad, na jasenovačkom području.
Nivoi na postaji Crnac pali su za 89 cm u odnosu na maksimum od 04. travnja, a 21 cm u zadnjih 24 sata.
Nivoi Save na Ustavi Trebež pali su za 28 cm u odnosu na maksimum od 08. travnja, a 10 cm u zadnjih 24 sata.
Na postaji Jasenovac već jedanaest dana traju vodostaji viši od 800 cm. Trenutni vodostaj od 873 cm niži je za 22 cm od zabilježenog maksimuma, a 11 cm niži u odnosu na prije 24 sata.
Na postajama donje Save, Sl. Brod i Županja, vodostaj je u zadnja 24 sata porastao za 2 cm.
Još su uvijek visoki vodostaji na području retencije Lonjsko polje, ali ipak u opadanju. Vodostaj na postaji Šašna Greda, u odnosu na maksimum od 07.04. (585 cm), je pao za 22 cm i sada iznosi 563 cm. U odnosu na protekla 24 sata pao je za 8 cm. Vodostaj na postaji Ustava Trebež iznosi 786 cm i pao je u odnosu na maksimalni za 25 cm, a u 24 sata 10 cm.

Na većim pritocima Save stanje je sljedeće:
Vodostaji Une na postaji Hrvatska Kostajnica su u daljem opadanju (1-2 cm/sat), a na snazi su pripremne mjere obrane od poplava.
Vodostaji Česme u profilu Česma ušće su u opadanju (1 cm/sat) i na snazi su još uvijek izvanredne mjere obrane od poplava.
Vodostaj stanice Plesmo iznosi 95,17 mnm (retencija Opeka) i od maksimuma od 95,31 mnm pao je za 14 cm. U zadnja 24 sata vodostaj je opao za 7 cm.
Vodostaj stanice Bročice (retencija Trstik) iznosi 660 cm (ili 94,79 mnm) i od maksimalnog je pao za 2 cm. U odnosu na vodostaj prije 24 sata opadanje iznosi 2 cm.
Vodostaj Mlake (retencija Mokro polje) je u odnosu na noćašnji maksimum od 94,57 mnm, pao za 3 cm i trenutno iznosi 94,53 mnm.

Prognoza vodostaja

Na području Save uzvodno od Jasenovca očekuje se nastavak opadanje vodostaja.
Na stanici Sava –Jasenovac može se očekivati postupan pad vodostaja., uz povremene manje oscilacije.
Na donjem toku Save očekujemo stagnaciju vodostaja.
U retenciji Lonjsko polje nastaviti će se uspostavljeni ritam opadanja vodostaja od oko 20 cm na dan.
Očekuje se i minimalno opadanje vodostaja u retencijama Opeka, Trstik i Mokro polje.

Poduzete aktivnosti
Provode se sve mjere pripremnog stanja i mjere redovne i izvanredne obrane od poplava u skladu s Državnim planom obrane od poplava.

Sektor E
Ličko-senjska županija
Na cijelom slivu BP-a su na snazi mjere pripremnog stanja obrane od poplava.
Jutros u 07:00 na vodomjeru Selište je izmjeren vodostaj 488,84 m.n.m. što je 48 cm manje od jučerašnjeg vodostaja u 07:00 sati. Na dionici E.25.7. Lika-donji tok provode se mjere izvanrednog stanja obrane od poplava na zaštitnim vodnim građevinama. Vodostaj je u opadanju. Dotok rijeke Like je oko 65 m³/s. Do ukidanja mjera izvanrednog stanja obrane od poplava na zaštitnim vodnim građevinama nedostaje pad vodostaja za 84 cm.
Poplavljena je cesta Kosinj-Sušanj, Gornji Kosinj – Bakovac i Donji Kosinj – Rudinka.
Ostale ceste u Kosinju su prohodne.

STANJE NA CESTAMA (Izvod iz izvješća HAK-a od 12.travnja u 06:00sati)

Zbog poplava, zatvorene su ceste:
- D36 Popovača-Sisak,
- ŽC3247 Strmen-Slovinci,
- ŽC3249 Krapje-Plesmo,
- ŽC3121 Hrastelnica-Palanjek,
- ŽC3156 Žažina-Mala Gorica,
- ŽC3253 Košutarica-Mlaka,
- ŽC5153 Gornji Kosinj-Bakovac,
- ŽC 5146 Donji Kosinj-Rudinka,
- LC 59113 u mjestu Smokrić,
- LC 33139 Kraljeva Velika-Trebež,
- LC 25187 Vinogradi Ludbreški-Sigečak i
- LC 33017 Stružec-Potok-L33019 (obilazak Donja Jelenska-Zapovec) i
- LC37096 Vrtlinska- Donji Miklouš.

U Sisku održana izvanredna sjednica Stožera za zaštitu i spašavanje Republike Hrvatske

Zbog proglašenja izvanrednog stanja u obrani od poplave u Gradu Sisku i Općini Jasenovac, u sjedištu Sisačko-moslavačke županije održana je u nedjelju, 7. travnja 2013. godine izvanredna sjednica Stožera za zaštitu i spašavanje Republike Hrvatske.
Sjednici su nazočili načelnik Stožera za zaštitu i spašavanje RH Nikola Gaće, sisačko-moslavačka županica Marina Lovrić Merzel, generalni direktor Hrvatskih voda Ivica Plišić te predstavnici operativnih i žurnih službi.
Zaključeno je kako je stanje ozbiljno, ali ne i dramatično. Sve nadležne službe izvijestile su o stanju na terenu te su definirane konkretne mjere.
U slučaju potreba, sukladno razrađenim različitim scenarijima mogućih događaja, detektirani su i dodatni ljudski potencijali i materijalni resursi susjednih županija te Ravnateljstva policije i Oružanih snaga RH.
Jedna od poduzetih mjera je trenutačno uvođenje pojačanih ophodnji nasipa na ugroženim područjima.
S ciljem daljnjeg intenzivnog praćenja razvoja situacije, sisačko-moslavačka županica Marina Lovrić Merzel sazvala je izvanrednu sjednicu Županijskog stožera za zaštitu i spašavanje u ponedjeljak, 8. travnja 2013. godine, u sjedištu Županije. Preporučeno je i održavanje sjednica općinskim i gradskih stožera na potencijalno ugroženim područjima.


Zapovjednik civilne zaštite Republike Hrvatske Robert Mikac u obilasku poplavljenih područja Zagrebačke i Sisačko-moslavačke županije

Zapovjednik civilne zaštite Republike Hrvatske Robert Mikac obilazi, zajedno sa predstavnicima Hrvatskih voda, poplavljena područja Zagrebačke i Sisačko-moslavačke županije.
Na području Čičke Poljane stanje se stabilizira. Voda se povlači, a sve operativne snage su i dalje na terenu.
Na području Sisačko-moslavačke županije stanje je i dalje kritično. Ugrožena su prigradska naselja na nižim geografskim točkama Žabno, Gušće i Svinjičko.
Sve žurne i operativne službe su na terenu.
Stanje na području Jasenovca je pod kontrolom. Vodostaj Save stagnira. Potencijalno kritična mjesta se ojačavaju i nadograđuju zečjim nasipima.















Iz medija:
31. ožujka: HTV1 - Dnevnik 3
31. ožujka: RTL danas

Priloženi dokumenti: