Područni uredi

Stanje obrane od poplava

Više županija

Izvod iz izvješća Hrvatskih voda od 18. ožujka u 19:00 sati

Stanje vodostaja

Tijekom protekla 24 sata vodostaji rijeke Save, na potezu od Jesenica do Crnca bilježe blagi pad dok su u nizvodnom dijelu do Županje bilježili blagi porast/stagnaciju, pri čemu su i dalje na snazi mjere pripremnog stanja obrane od poplava za dionice mjerodavnih vodomjera Sava: Rugvica do 01:00 sati 17.03., Dubrovčak, Mačkovac, Davor, Slavonski Brod, Slavonski Šamac i Županja.

Za dionice mjerodavnog vodomjera rijeke Save Jasenovac u 08:00 sati 18.03. ukinute su izvanredne mjere obrane od poplava pri čemu vodostaji u protekla 24 sata bilježe blagi pad/ stagnaciju te trenutno iznosi + 799 cm u 10:00 sati 18.03.

Vodostaji rijeke Kupe s pritokama u protekla 24 sata na cijelom potezu do Siska bilježe pad, pri čemu je za dionicu mjerodavnog vodomjera Kupa-Jamnička Kiselica ukinuta mjera pripremnog stanja obrane od poplava u 16:00 sati 17.03.

Za dionice mjerodavnog vodomjera Una Hrvatska Kostajnica i dalje su na snazi su mjere pripremnog stanja obrane od poplava pri čemu su vodostaji tijekom protekla 24 sata bili u blagom opadanju.

Za dionice mjerodavnog vodomjera Trebež retencija (vezano uz nivo u retenciji Lonjsko polje) i dalje su na snazi redovne mjere obrane od poplava, pri čemu vodostaji u retenciji lonjsko polje bilježe daljnji porast.

Za dionice mjerodavnog vodomjera Šašna Greda (vezano uz nivo u retenciji Lonjsko polje) i dalje su na snazi izvanredne mjere obrane od poplava.

Vodostaji rijeke Česme vrhune oko vodostaja +350 cm, što je mjerodavni vodostaj za proglašenje redovnih mjera obrane od poplava.

Prognoza vodostaja

-Sava Crnac vodostaji u blagom opadanju (na snazi redovne mjere obrane od poplava)

-Sava Jasenovac vodostaji u blagom opadanju (na snazi redovne mjere obrane od poplava)

Prema raspoloživim podacima, obzirom na prognozirane hidrometeorološke prilike, prije svega obilnija oborina u obliku kiše na slivu rijeke Save u Republici Sloveniji u sljedeća dva dana, moguć je nagli porast vodostaja rijeke Save, na potezu od Jesenica do Zagreba tijekom 19.03. te moguće proglašenje pripremnog stanja obrane od poplava.

Branjeno područje 9. mali sliv „Lonja - Trebež“

· Poplavljeno je zaobalje autoceste Ivanja Reka – Lipovac kod Repušnice. Cijelo vrijeme stručne službe AC na predmetnoj dionici oko 100-101 km signalizacijom snižavaju brzinu sa 130 na samo 100 km. Zaštitna ograda sa sjeverne strane je 2/3 u vodi a poplavljena je i donja bankina. Voda ne može napustiti područje uz autocestu zbog visokog vodostaja Lonjskog polja. Voda i dalje istječe iz zaobalja u retenciju kroz čep u sjevernom nasipu retencije

· Vodostaj uz autocestu lagano opada, a u retenciji Lonjsko polje je u porastu.

· Poplavljeno je i lijevo zaobalje uz zaštitni nasip sela Stružec i uz naftna postrojenja u naselju Zapoljic uz Obžev prema Donjoj Jelenskoj. Objekti za sada nisu ugroženi no unutarnji vodostaji uz Obžev rastu, a raste i vodostaj Česme na vodomjeru Česma ušće i vodostaj u Vlahničkoj uz CS Okoli.

Ličko-senjska županija

Dana 18. ožujka u 07:00 je na vodomjeru Selište izmjeren vodostaj 488,40 m.n.m. što je 44 cm manje od jučerašnjeg vodostaja u 07:00 sati. Za očekivati je i daljnje opadanje vodostaja tijekom dana, a u narednim danima ovisi od količine oborina koja se očekuje te porasta temperature zraka koji može izazvati naglo topljenje snijega.

Na cijelom slivu su na snazi mjere pripremnog stanja obrane od poplava, osim na dionici:

- E.25.7 rijeka Lika (donji tok) - mjere izvanrednog stanja obrane na hidrotehničkim objektima.

Poplavljena je cesta Kosinj-Sušanj, ostale ceste su prohodne.

Na ostalim BP-ima Sektora E ostaje na snazi pripremno stanje.


Izvod iz izvješća Hrvatskih voda od 17./18. ožujka 2013. 

Stanje vodostaja


Tijekom protekla 24 sata vodostaji rijeke Save, na potezu od Jesenica do Crnca bilježe blagi pad dok na nizvodnom dijelu, do Županje bilježe blagi porast, pri čemu su i dalje na snazi mjere pripremnog stanja obrane od poplava za dionice mjerodavnih vodomjera Sava: Rugvica, Ustava Prevlaka, do 00:00 sati 17.ožujka, Dubrovčak, Mačkovac, Davor, Slavonski Brod, Slavonski Šamac i Županja.

Za dionice mjerodavnog vodomjera Sava: Crnac, i Ustava Trebež i dalje su na snazi redovne mjera obrane od poplava pri čemu su vodostaji istih u blagom opadanju/stagnaciji. Za dionice mjerodavnog vodomjera Sava Rugvica očekuje se ukidanje pripremnog stanja obrane od poplava tijekom dana.

Za dionice mjerodavnog vodomjera rijeke Save Jasenovac ukinute se izvanredne mjere obrane od poplava pri čemu je vodostaji u tendenciji opadanja (+799 cm).

Prema raspoloživim podacima, obzirom na prognozirane hidrometeorološke prilike, prije svega obilnijih oborina u obliku kiše na slivu rijeke Save u Republici Sloveniji u slijedeća dva dana, moguć je nagli porast vodostaja rijeke Save na potezu od Jesenica do Zagreba tijekom dana 19. ožujka 2013. godine, te moguće proglašenje pripremnog stanja obrane od poplava.

Ličko-senjska županija

Na cijelom slivu su na snazi mjere pripremnog stanja obrane od poplava, osim na dionici:

- E.25.7 rijeka Lika (donji tok) - mjere izvanrednog stanja obrane na hidrotehničkim objektima.

Poplavljene su ceste Kosinj-Sušanj, Donji Kosinj-Rudinka i Gornji Kosinj-Bakovac.Izvod iz izvješće Hrvatskih voda od 16.03. u 12:00 sati

Stanje vodostaja
Tijekom noći 15./16. ožujka vodostaji rijeke Save, na potezu od Jesenica do Crnca bilježe blagi pad vodostaja dok su na nizvodnom dijelu do Županje bilježili blagi porast, pri čemu su i dalje na snazi mjere pripremnog stanja obrane od poplava za dionice mjerodavnih vodomjera Sava: Rugvica, Ustava Prevlaka, Dubrovčak, Mačkovac, Davor, Slavonski Brod, Slavonski Šamac i Županja.
Za dionice mjerodavnog vodomjera Sava: Crnac, i Ustava Trebež i dalje su na snazi redovne mjere obrane od poplava pri čemu su vodostaji istih u blagom opadanju/stagnaciji.
Za dionice mjerodavnog vodomjera rijeke Save Jasenovac i dalje su na snazi izvanredne mjere obrane od poplava.
Vodostaji rijeke Kupe sa pritokama je u noći 15./16. ožujka na cijelom potezu do Siska bilježe pad vodostaja, pri čemu je za dionice mjerodavnih vodomjera Kupa Jamnička Kiselica i dalje na snazi redovna obrana od poplava, dok je za dionice mjerodavnog vodomjera Kupa Karlovac na snazi pripremno stanje obrane od poplava.
Za dionice mjerodavnog vodomjera Una Hrvatska Kostajnica i dalje su na snazi su mjere pripremnog stanja obrane od poplava pri čemu su vodostaji tijekom noći bili u 15./16.ožujka bili u blagom opadanju.
Za dionice mjerodavnog vodomjera Trebež retencija vezano uz nivo u retenciji Lonjsko polje i dalje su na snazi redovne mjere obrane od poplava, pri čemu vodostaji u retenciji Lonjsko polje bilježe daljnji porast.
Za dionice mjerodavnog vodomjera Šašna Greda, vezano uz nivo u retenciji Lonjsko polje i dalje su na snazi izvanredne mjere obrane od poplava.
Zbog daljnjeg porasta vodostaja rijeke Česme za dionice mjerodavnih vodomjera Česma ušće u 6:00 sati 16.ožujka proglašene su redovne mjere obrane od poplava.

Ličko-senjska županija
Na cijelom slivu su na snazi mjere pripremnog stanja obrane od poplava, osim na dionici:
- E.25.7 rijeka Lika (donji tok) - mjere izvanrednog stanja obrane na hidrotehničkim objektima.Priloženi dokumenti: