Područni uredi

Obrana od poplava

Više županija

Ličko-senjska županija
Dana 11. ožujka u 07,30 sati Hrvatske vode su zbog porasta vodostaja donjeg toka rijeke Like (Markovi ponori – brana Sklope) donijele Rješenje o uspostavi izvanrednog stanja na zaštitnim vodnim građevinama, što je bilo očekivano, obzirom na vremenske uvjete – obilna kiša i naglo topljenje snijega sa područja Velebita. Za sada je poplavljena lokalna prometnica Gornji Kosinj – Šušanj. Za potrebe komunikacije u funkciji je jedan čamac za rukovanje, a angažirana su dva pripadnika civilne zaštite. Kontaktiran je načelnik Stožera zaštite i spašavanja Općine Perušić, koji je naglasio da se stanje na području Kosinja kontinuirano prati te, ukoliko bude potrebno, da će zbog daljnjeg postupanja sazvati sjednicu Stožera ZiS.


Karlovačka županija
Zbog izlijevanja rijeke Kupe preko prometnica još uvijek je zatvorena DC 36, kod Koritnje, te gradska cesta Obala I. Trnskog u Karlovcu. Vodostaj rijeke Kupe je i dalje u opadanju, u odnosu na noć prije za oko 15 cm.
Zagrebačka županija
ŽC 112 Zagreb primio je 11. ožujka u 18:07 sati dojavu od vodočuvara Hrvatskih voda da je uz državnu cestu D 36 Pisarovina – Jamnička Kiselica (kod pogona Jamnička kiselica) počela plaviti Kupa s tendencijom rasta. ŽC 112 je o tome obavijestio zapovjednika VZO Pisarovina. Jutros je vodostaj rijeke Kupe u laganoj stagnaciji. S obzirom na pad vodostaja u gornjem toku, ne očekuju se značajniji problemi.
Sisačko-moslavačka županija
Zbog poplavljenog kolnika zatvorena je lokalna cesta 33086 u Skeli na području Gline te ŽC 3121 Hrastelnica – Palanjak, na području Siska (obilazak je preko Martinske Vesi).

Priloženi dokumenti: