Područni uredi

Obrana od poplava

Više županija

Stanje vodostaja

Vodostaji rijeke Save uzvodno od Crnca su u daljnjem opadanju, a na nizvodnom dijelu do Županje su u porastu, te su na snazi pripremne i redovne mjere obrane od poplava.
Vodostaji rijeke Kupe nizvodno od Radenaca su u opadanju, a na uzvodnom djelu su u blagom porastu, kao i Gornje Dobre. Vodostaji Korane i Mrežnice su u opadanju.
Vodostaji rijeka Drave i Dunava su u porastu s tendencijom porasta u domeni srednjih i srednje visokih vodostaja. Na snazi su pripremne ili redovne mjere obrane od poplava za pojedine dionice.

(Izvješće Hrvatskih voda od 06. veljače u 11:00 sati)

Priloženi dokumenti: