Područni uredi

Obrana od poplava

STANJE PO ŽUPANIJAMA

Stanje vodostaja

Vodostaji rijeke Save uzvodno od Crnca u protekla 24 sata bili su u daljnjem opadanju. Na nizvodnom dijelu od Crnca do Županje vodostaji rijeke Save bili su u porastu pri čemu su i dalje na snazi mjere pripremnog stanja obrane od poplava za dionice mjerodavnih vodomjera Sava: Rugvica, Dubrovčak, Crnac, Trebež Sava, Mačkovac, Davor , Slavonski Brod, i Sava Županja od 21:00 sati 4.2.2013. godine, dok je za dionice mjerodavnog vodomjera Sava Jesenice i Sava Crnac od 19:00 sati 4.2.2013. godine i dalje na snazi redovna obrana od poplava. Isto tako vodostaji rijeke Kupe uzvodno od Šišinca, kao i vodostaji Korane, Mrežnice i Gornje Dobre sa pritokama u protekla 24 sata bili su u daljnjem opadanju pri čemu su i dalje na snazi mjere pripremnog stanja obrane od poplava za dionice mjerodavnog vodomjera Kupa Karlovac, a za dionice mjerodavnog vodomjera Kupa Jamnička Kiselica mjere redovne obrane od poplava, pri čemu je vodostaj na mjerodavnom vodomjeru u Jamničkoj Kiselici dosegao svoj maksimum od +637 cm u 20:00 sati 4.2.2013. godine. Vodni val rijeke Kupe kreće se prema Sisku.
I dalje su na snazi redovne mjere obrane od poplava na mjerodavnom vodomjeru Šašna Greda, Trebež Retencija od 14:00 sati 4.2.2013. godine, a sve vezano uz nivo vode u retenciji Lonjsko polje, pri čemu su vodostaji u blagom porastu.
Na području Ličko-senjske županije vodostaji su u opadanju. Na cijelom slivu Branjenog područja 25. (Sektor E) ukinute su sve mjere obrane od poplava te je ostalo samo upozorenje o pripremnom stanju obrane od poplava. Sve prometnice u Kosinju su prohodne.
Na području Sektora B, Osječko-baranjska županija, uvedeno je pripremno stanje obrane od poplava za neke dionice na Branjenom području 34. međudržavne vode rijeke Drave i Dunava te na Branjenom području 16. malog sliva Baranja, kao i na Branjenom području 17. malog sliva Karašica-Vučica. Na Branjenom području 17. za poneke dionice uvedene su i redovne mjere obrane od poplava.

(Izvješće Hrvatskih voda od 05. veljače 2013.)


Izvješća Županijskih centara 112 o obrani od poplava

Osječko-baranjska županija

ŽC 112 Osijek primio je 05. veljače u 09:41 sati obavijest od Hrvatskih voda o uspostavi pripremnog stanja obrane od poplava za neke dionice na Branjenom području 34. međudržavne vode rijeke Drave i Dunava.

Karlovačka županija
Vodostaji rijeke Kupe u Karlovcu, kao i ostalih rijeka u županiji su u opadanju. Zbog izlijevanja vode zatvorena je prometnica D36 Karlovac – Pisarovina kod mjesta Koritinja.

Priloženi dokumenti: