Područni uredi

Obrana od poplava

Pregled po županijama

Stanje vodostaja

Vodostaji rijeke Save uzvodno od Zagreba u protekla 24. sata bili su u daljnjem opadanju
te su 03.veljače ukinute mjere pripremnog stanja obrane od poplava za dionice mjerodavnih vodomjera Sava Jesenice u 14:00 sati, Sava Podsused u 10:00 sati , Sava Preljev Jankomir u 14:00 sati i Sava Zagreb u 18:00 sati.

Na nizvodnom dijelu od Zagreba do Županje vodostaji rijeke Save bili su u porastu pri čemu su i dalje na snazi mjere pripremnog stanja obrane od poplava za dionice mjerodavnih vodomjera Sava: Rugvica, Dubrovčak, Crnac, Trebež Sava, Mačkovac, Davor i Slavonski Brod, dok je za dionice mjerodavnog vodomjera Sava Jesenice i dalje na snazi redovne mjere obrane od poplava.

Isto tako vodostaji rijeke Kupe uzvodno od Karlovca, kao i vodostaji Korane, Mrežnice i Gornje Dobre sa pritokama u protekla 24. sata bili su u daljnjem opadanju pri čemu su i dalje na snazi mjere pripremnog stanja obrane od poplava za dionice mjerodavnog vodomjera Kupa Karlovac. Na nizvodnom dijelu vodostaji rijeke Kupe su bili u porastu , te su i dalje na snazi mjere redovne obrane od poplava za dionice mjerodavnog vodomjera Kupa Jamnička Kiselica.

Vodostaji rijeke Česme bili su u daljnjem porastu te su i dalje na snazi mjere pripremnog stanja obrane od poplava za dionice mjerodavnog vodomjera Česma Nart i Česma Čazma, a za dionice mjerodavnog vodomjera Česma ušće i dalje su na snazi redovne mjere obrane od poplava. Isto tako u porastu su i dalje vodostaji rijeke Ilove te su na dalje na snazi mjere redovne obrane od poplava za dionice mjerodavnog vodomjera Ilova Veliko Vukovje. Vodostaji rijeke Gline na mjerodavnom vodomjeru Glina Vranovina dosegli su svoj maksimum od +359 cm u 15:00 sati 03.veljače godine te se očekuje ukidanje mjera redovne obrane od poplava. Isto tako u opadanju su bili i vodostaji rjeke Une i Glogovice , ali su i dalje na snazi mjere pripremnog stanja obrane od poplava za dionice mjerodavnih vodomjera Una Hrvatska Kostajnica i Glogovica Koritna.

Na području Ličko-senjske županije vodostaji su u opadanju. U posljednja 24 sata vodostaj rijeke Like na vodomjeru Selište u padu je za 50 cm. Na cijelom slivu i dalje su na snazi mjere pripremnog stanja obrane od poplava, osim na dionicama:

- E.25.x Bujica Kosinjski Bakovac i dalje na snazi mjere izvanrednog stanja na zaštitnim vodnim građevinama. Cesta Gornji Kosinj - Sušanj je i dalje pod vodom.

- E.25.7 rijeka Lika (donji tok) od 08:00 na snazi su mjere redovite obrane.

Sve prometnice u Kosinju su prohodne osim ceste za Sušanj. Na prometnicama su velike količine smeća (trave sa polja) što je ostalo nakon povlačenja vode.

Na području malog sliva Karašica – Vučica i malog sliva Baranja, Osječko-baranjska županija, zbog oborina koje su pale na slivu te topljenja snijega došlo je do porasta vodostaja brdskih potoka. Zbog toga je tijekom 03. veljače na više dionica uspostavljeno pripremno stanje, a na nekima i redovna obrana od poplava na zaštitnim vodnim građevinama.

(Izvješće Hrvatskih voda, 4. veljače 2013.)Karlovačka županija
Vodostaji rijeke Kupe u Karlovcu, kao i ostalih rijeka u županiji su u opadanju. Zbog izlijevanja preko prometnice još uvijek su zatvorene slijedeće prometnice: D 36 Karlovac – Pisarovina kod mjesta Koritnje, ŽC Mekušje - Husje - Kobilić.


Bjelovarsko-bilogorska županija
ŽC 112 Bjelovar primio je 04. veljače u 11:18 sati informaciju od JVP Čazma da je u tijeku ispumpavanje vode u dijelu poduzetničke zone u Čazmi gdje su zaobalne vode dovele do djelomičnog plavljenja. Intervencija je završila u 15:30 sati. Tijekom dana pripadnici JVP Čazma bili su i na intervenciji ispumpavanja vode iz podruma obiteljske kuće u Gornjoj Garešnici.

Sisačko-moslavačka županija
Hrvatske vode uspostavile su redovne mjere obrane od poplava za r. Savu zbog porasta vodostaja na mjerodavnom vodomjeru Jasenovac 2, dana 04.veljače u 07:00 sati.

Za sav promet zatvorena su slijedeće ceste:

- ŽC 3195 Slatina Pokupska kod mjesta Zaloj, radi izljevanja rijeke Kupe iz korita.
- ŽC 3275 Stankovac - Slana - u mjestu Donje Jame, radi izlijevanja rijeke Kupe iz korita.
- LC 33086 Donje Selište - Skela u mjestu Skela, radi izlijevanja rijeke Gline iz korita.

Priloženi dokumenti: