Područni uredi

Obrana od poplava

Više županija

22. siječnja 2013. - 22:00 sata

Stanje vodostaja


Vodostaji rijeke Kupe u Karlovcu u popodnevnim satima dosegli su svoju maksimalnu vrijednost od +784 cm u 15:00 sati 22. siječnja 2013., od kada su u laganom opadanju, ali su na snazi i dalje mjere izvanredne obrane od poplava. Na uzvodnom dijelu od Karlovca vodostaji rijeke Kupe u u daljnjem opadanju, dok su na nizvodnom dijelu u daljnjem porastu te su na snazi redovne mjere obrane od poplava zs dionice mjerodavnog vodomjera Kupa Jamnička Kiselica.

Vodostaji rijeke Korane i Mrežnice u blagom su porastu, te se očekuje dosezanje njihovih maksimalnih vrijednosti tijeko večernjih sati, dok su vodostaji rijeke Gornje Dobre u opadanju.

Vodsostaji rijeke Une tijekom večernjih sati vrhune na vodostaju +367 cm, pri čemu su i dalje na snazi mjere redovne obrane od poplava za dionice mjerodavnog vodomjera Una Hrvatska Kostajnica, s mogućnošću proglašenja izvanrednih mjera obrane od poplava u slučaju ostvarenja vodostaja većeg od +370 cm.

Vodostaji rijeke Save nizvodno od Zagreba su u porastu, pri čemu su na snazi mjere pripremnog stanja obrane od poplava za dionice mjerodavnih vodomjera Sava Jasenovac i Sava Slavonski Brod.

Vodostaji rijeke Krapine u daljnjem su opadanju, pri čemu su i dalje na snazi mjere pripremnog stanja obrane od poplava.

Iako su vodostaji rijeke Gline na vodomjeru Široka reka u opadanju, na nizvodnom vodomjeru Glina Vranovina prisutan je porast vodostaj uzrokovan dotokom desnog pritoka Glinice. Prisutna je opasnost izlijevanja rijeke Gline u naselju Topusko, na dijelu obrambenog nasipa dužine 500 m visina kojega je za 0,5 metara niža od ostalog nasipa. Stoga je uvedeno pojačano praćenje stanja vodostaja rijeke Gline kroz Topusko, te su poduzete sve potrebne radnje za eventualnu izgradnju zečjeg nasipa na predmetnom području u cilju zaštite naselja od izlijevanja rijeke Gline.Stanje vodostaja
Vodostaji svih rijeka u republici Hrvatskoj u protekla 24 sata bili su u porastu, pri čemu su vodostaji rijeka: Kupe, Korane, Mrežnice i Donje Dobre s pritokama imali izraženiji porast.
Za očekivati je da će na području Karlovačke županije doći do izlijevanja rijeka Kupe, Korane, Gornje Dobre, Mrežnice te vodotoka II reda, zbog nemogućnosti ulijevanja u svoje recipijente, na uobičajenim lokacijama kod pojave velike vode, budući da se radi o nebranjenom području.

Sektor D
Poplavljena područja
Tijekom dana dojave o plavljenju voda stizale su sa slijedećih lokacija:
· Budačka Rijeka u Krnjaku poplavljivala je svoju inundaciju opasno ugrozivši D-1 koju nije poplavljivala
· Radonja u Vojniću poplavljivala je svoju inundaciju posebno u selu Jurga
· Slunjčica u Slunju ugrožavala je naselje Rastoke
· Kupčina je plavila veći dio općine Draganić duž svoga korita
· U gradu Karlovcu više gradskih ulica je bilo djelomično neprohodno za vozila, jer uslijed nagomilanog snijega nije funkcionirala oborinska odvodnja.


Ličko-senjska županija
Zbog obilne kiše i naglog topljenja snijega na području grada Gospića i Otočca, ŽC 112 Gospić tijekom dana zaprimio je 16 poziva vezanih za pojedinačno prodiranje vode u podrumske prostorije kućanstava na navedenom području.
Zaprimljena je dojava iz jedne kuće u mjestu Ličko Novo, da je područje opkoljeno vodom (nemaju alternativni izlaz- radi se o šest kuća u krugu 400m), a potreban je hitni prijevoz starije osobe u bolnicu. Obzirom da se do navedenih kuća nije moglo cestovnim putem, u akciju prevoženja bolesne osobe uključili su se pripadnici HGSS Gospić s 5 pripadnika i 1 čamcem.
U 17:00 sati u prostorijama održana je izvanredna sjednica užeg Stožera zaštite i spašavanja Grada Gospića, gdje je utvrđeno da je potrebno formirati radne timove žurnih službi koji su stavljeni u najviši stupanj pripravnosti, obzirom da se tijekom noći očekuje veća količina kiše kao i topljenje snijega s Velebita.
U 17:14 sati hidroelektrana Skolpe oglasila je sirenama (kao redovnu proceduru) upozorenje nadolazeće opasnosti od poplave na području Kosinja. Isto je učinjeno zbog propuštanja veće količine vode prema Kosinjskom polju, radi zaštite same brane i uzvodnog područja od brane u Kruščici.
Ovako propuštanje vode, trenutno ne utječe značajnije na život stanovništva tog područja.
Na području Kosinja u stanje pripravnosti stavljena su 2 čamca DUZS-a.

Priloženi dokumenti: