Područni uredi

Obrana od poplava

Županija ličko-senjska

Prema izvješću Hrvatskih voda, dana 15. siječnja u 08:30 sati uspostavljeno je izvanredno stanje na zaštitnim vodnim građevinama, na području malog sliva Lika, bujica Novčica i bujica Bogdanica, obzirom na njihovo izlijevanje na okolno zemljište, te izlijevanje Novčice i Jazmake na lokalnu prometnicu Gospić – Donja Kaniža.

Priloženi dokumenti: