Područni uredi

Održana IV konferencija Hrvatske platforme za smanjenje rizika od katastrofa

duzsČetvrtu konferenciju Hrvatske platforme za smanjenje rizika od katastrofa danas je u Kongresnoj dvorani Ministarstva mora, prometa i infrastrukture otvorio ministar unutarnjih poslova i predsjednik Odbora Hrvatske platforme Ranko Ostojić.

Hrvatska platforma za smanjenje rizika od katastrofa predstavlja stalni forum za razmjenu mišljenja, te iznošenje stavova, prijedloga i postignuća koji doprinose smanjenju rizika od katastrofa u svim područjima ljudskog djelovanja, s ciljem da politika smanjenja rizika od katastrofa postane nacionalni prioritet i prioritet lokalne zajednice sa snažnom institucionalnom osnovom za njenu primjenu.U uvodnom govoru predsjednik Odbora Hrvatske platforme Ranko Ostojić je, između ostalog, kazao: „Ukupni cilj djelovanja Hrvatske platforme za smanjenje rizika od katastrofa je smanjiti osjetljivost na utjecaje prirodnih katastrofa na stanovništvo, imovinu i razvoj. Aktivnosti su usmjerene na izgradnju i jačanje sustava odgovora na rizike i prijetnje koje katastrofe donose, ali jednako tako i na jačanje preventivnog djelovanja i smanjenje rizika od katastrofa. Mi u Hrvatskoj svjesni smo da na smanjenje rizika od katastrofa ne utječe samo sustav za brzi odgovor, što uključuje opremljene i osposobljene snage za brzo djelovanje, već je to i izgradnja sustava ranog upozoravanja, jedinstvenih sustava komunikacije i vođenja, koji moraju pospješiti učinkovitost djelovanja svih sudionika. Niz stručnih i znanstvenih radova koji su prezentirani na konferencijama Hrvatske platforme trebaju doprinijeti razvitku znanstvene misli, ali i praktičnih rješenja koja možemo i moramo primijeniti u jačanju sustava zaštite i spašavanja.“
Na kraju se zahvalio svima koji su doprinijeli razvoju sustava zaštite i spašavanja te svima zaželio puno uspjeha u radu. Ministar je pozvao prisutne na aktivno uključivanje u raspravu, kako bi mogli formulirati ciljeve i smjernice djelovanja u narednim godinama, a na kraju i stvarno doprinijeti smanjenju rizika od katastrofa u Republici Hrvatskoj.Ravnatelj Državne uprave za zaštitu i spašavanje dr. sc. Jadran Perinić u uvodnom izlaganju 4. konferencije Hrvatske platforne osvrnuo se na pravce razvoja sustava zaštite i spašavanja, s naglaskom na prevenciju i smanjenje rizika od katastrofa.
Znanstveno i statističko praćenje rezultata upravljanja u kriznim uvjetima pokazalo je da postoji izravna veza između djelovanja u prevenciji, odnosno smanjenju rizika prije nastupanja izvanrednog događaja i uloženih sredstava i ukupnih troškova djelovanja u odgovoru, te nastalim štetama od katastrofa. Sve to posljedično je dovelo do znanstvene teze da je za sigurnost društva od prirodnih katastrofa od presudne važnosti smanjenje rizika od katastrofa, koje se mora provoditi unaprijed i kontinuirano“, istaknuo je Perinić. „Hrvatska aktivno surađuje na smanjenju rizika od katastrofa u Ujedinjenim narodima, Europskom forumu za smanjenje rizika od katastrofa, u Vijeću Europe, ali i u okvirima regionalnih asocijacija i kroz bilateralnu suradnju sa svim susjednim zemljama. Upravo međunarodna suradnja izravno doprinosi jačanju i uspostavi novih, kvalitetnijih standarda i njihovoj brzoj implementaciji. Kao dio Europe očekujemo da i za naše građane vrijede i jednaki sigurnosni standardi, ali isto tako preuzimamo obvezu osiguranja tih standarda i za europske građane za vrijeme njihovog boravka u Hrvatskoj“, zaključio je. Perinić je na kraju zahvalio svima koji su svojim znanjem, iskustvom i trudom doprinijeli sveukupnom razvoju sustava zaštite i spašavanja u Republici Hrvatskoj.Osim predstavnika Državne uprave za zaštitu i spašavanje, na konferenciji sudjeluju čelnici državnih tijela i ustanova, doktori i profesori te stručnjaci, među ostalim, iz većine ministarstava, Sveučilišta u Zagrebu, Veleučilišta Velika Gorica, HAZU, Državne geodetske uprave, DHMZ, Hrvatskih voda, Ureda za upravljanje u hitnim situacijama Grada Zagreba, Hrvatske vatrogasne zajednice, Hrvatske gorske službe spašavanja i brojni drugi.

Cilj nacionalne platforme je razmjena informacija, iskustava i mišljenja u smanjenju rizika od katastrofa te usmjeravanje razvoja u svim segmentima društva, uključivanje politike u smanjenje rizika od katastrofa i podizanje svijesti i kulture sigurnog ponašanja prvenstveno kroz edukaciju.

Hrvatska platforma za smanjenje rizika od katastrofa započela je s radom 2009., kada je Odlukom Vlade osnovan Odbor Hrvatske platforme za smanjenje rizika od katastrofa. Članovi Odbora su predstavnici središnjih tijela državne uprave, HAZU, a uključeni su i veliki gospodarski subjekti i javna poduzeća u RH, nevladine udruge koje se bave zaštitom od katastrofa i zaštitom okoliša te predstavnici vjerskih zajednica registriranih u RH. Predsjednik Odbora Hrvatske platforme je ministar unutarnjih poslova Ranko Ostojić.

Hrvatska platforma za smanjenje rizika od katastrofa je forum koji djeluje kontinuirano, tijekom cijele godine, a jednom godišnje se održava konferencija Hrvatske platforme, na kojoj se prikazuju postignuti rezultati u smanjenju rizika od katastrofa, izlažu mogući pravci budućeg djelovanja te posebno razmatraju teme i ciljevi od zajedničkog ili prioritetnog interesa za pojedina područja rada i života ili pojedina znanstvena područja.

Priloženi dokumenti: