Područni uredi

Obrana od poplava

Županija ličko - senjska

Zbog poplava zatvorene su prometnice Gornji Kosinj – Bakovac - Podjelar – Šušanj. Od Gornjeg Kosinja prema Bakovcu, Podjelaru i Šušnju po potrebi se ljude prevozi s čamcem. Dva čamca su u pripravnosti za relaciju Gornji Kosinj – Kosinjski most (ta prometnica je još uvijek prohodna). Zbog poplavljenosti područja zatvorena je i prometnica Gornji Kosinj – Rudinka, ali postoji alternativni pravac preko Male Rudinke na Rudinku, te preko Lipovog Polja na Kosinjski most.
Sveukupno su na terenu angažirana tri čamca DUZS.

Priloženi dokumenti: