Područni uredi

Stanje na rijeci Muri

županija Međimurska

26. srpnja 09:00 sati

Na rijeci Muri na snazi su mjere redovne obrane od poplava za sve dionice te za područje malog sliva „Trnava“.


25. srpnja 09:00 sati

Rijeka Mura

Župan Međimurske županije, donio je 24. srpnja 2012. godine, u 13:00 sati Rješenje o prekidu izvanrednog stanja obrane od poplava na rijeci Muri, na području Međimurske županije. Vodostaj rijeke Mure na vodomjeru Mursko Središće u 13:00 sati iznosio +420 cm s tendencijom danjeg pada. U 17:00 sati vodostaj rijeke Mure na vodomjeru Goričan iznosio je +420 cm s tendencijom daljnjeg porasta i na snazi su mjere izvanredne obrane od poplava za područje oko ušća rijeke Mure u Dravu i malog sliva Trnava.


24. srpnja 2012, stanje u 10:30 sati

Rijeka Mura

Tijekom 23. srpnja i dalje su bile na snazi mjere izvanredne obrane od poplava na rijeci Muri, jer je na vodomjeru u Murskom Središću bilježen porast vodostaja. Sve zadužene službe za praćenje stanja su izišle na teren. Župan Međimurske županije, donio je 23. srpnja 2012. godine, u 16:00 sati Rješenje o uspostavi izvanrednog stanja obrane od poplava na rijeci Muri na području Međimurske županije. Vodostaj rijeke Mure na vodomjeru Mursko Središće dostigao je maksimum od + 465 cm u 19:00 sati, nakon čega počinje polagano opadati, tako da je danas 24.07.2012. u 9,00 sati iznosio + 433 cm, s tendencijom daljnjeg opadanja. Tijekom dana očekuje se ukidanje izvanrednog stanja obrane od poplava za dionice A.33.18. A.33.19. i A.33.20 (područje od ulaska rijeke Mure u RH iz Republike Slovenije do općine Podturen). Prema izvješću rukovoditelja dionica i zamjenika iz Hrvatskih voda, stanje je pod kontrolom.

Budući da je vodostaj r. Mure na VS Goričan 24.07.2012. u 01:00 sati dostignuo razinu od +380 cm uvedene su mjere redovne obrane od poplava za dionice A.33.16. i A.33.17 (od općine Podturen do ulaska rijeke Mure u Dravu). Prema izvješćima Hrvatskih voda i zapažanjima rukovoditelja dionica obrane od poplava i vodočuvara, za sada nema potrebe za intervencijama na terenu.

U 7:00 sati 24.07.2012. na branjenom području 21 – mali sliv Trnava, uspostavljena je redovna obrana za dionicu A.21.2. (potok Trnava Murska, Usporni nasip uz potok Trnava Murska).


23. srpnja 2012, stanje u 10:30 sati

Rijeka Drava

Prema informacijama Centra za obranu od poplava Varaždin, na uzvodnom području sliva rijeke Drave došlo je do porasta vodostaja, odnosno protoka na hidroelektranama u Austriji i Sloveniji, što će rezultirati i pojačanim protokom na hidroelektranama u RH. Prema sadašnjoj situaciji, ako ne bude nekih izvanrednih događaja, ovi protoci ne bi trebali izazvati mjere obrane od poplava, osim možda pripremnog stanja na dionici starog korita uz HE Varaždin.

Rijeka Mura

Noćas, 23.07.2012. u 03:00 sata, proglašene su IZVANREDNE MJERE obrane od poplava na rijeci Muri, jer je vodostaj kod Murskog Središća prešao +410 cm. Mjere se odnose na dio rijeke Mure od granice s Republikom Slovenijom do općine Podturen ( dionice A.33.18, A.33.19 i A.33.20 Sektor A, branjeno područje 33 ). Vodostaj je u 10:00 sati iznosio + 439 cm i ima tendenciju daljnjeg porasta. Po procjeni djelatnika Hrvatskih voda u Varaždinu, očekuje se maksimalni vodostaj u Murskom Središću od +450 cm, a IZVANREDNO STANJE se proglašava na +460 cm.
Vodostaj rijeke Mure u Republici Sloveniji (Gornja Radgona) zadnjih 22 sata je u opadanju. Najviši vodostaj rijeke Mure bio je zabilježen 2005. g. kada je izmjereno +507 cm u Murskom Središću. S obzirom na trenutnu situaciju ne očekuju se značajniji problemi na rijeci Muri, jer su u međuvremenu izgrađeni novi nasipi gdje ih prije nije bilo, a postojeći su povišeni i ojačani.

Kod ovakvog vodostaja zatvoren je malogranični prijelaz Sv. Martin – Hotiza.

Na inicijativu Hrvatskih voda jučer je načelnik Stožera zaštite i spašavanja grada Mursko Središće Dražen Srpak sazvao Stožer i Zapovjedništvo civilne zaštite grada Mursko Središće te su aktivirali 10 pripadnika postrojbe civilne zaštite, 10 članova DVD-a Mursko Središće i 5 komunalnih djelatnika u izgradnji zečjih nasipa u Murskom Središću kod lučice (cca 15 metara u visini cca 80 cm – 5 redova vreća s pijeskom i u Hlapićini cca 20 metara u visini 3 reda vreća). Zečji nasipi su postavljeni preventivno, za visinu kod proglašenja izvanrednog stanja (+460cm). Tijekom noći, pripadnici DVD-a Mursko Središće dežurali su kod zečjih nasipa.

Situacija na terenu se kontinuirano prati te za sada nema ugroze stanovništva kao ni materijalnih dobara.

Priloženi dokumenti: