Područni uredi

Hitan medicinski prijevoz zrakom

Pregled po županijama

Primorsko-goranska županija
ŽC 112 Rijeka primio je 25. lipnja u 18:26 sati zahtjev od HMP Rijeka za hitan medicinski prijevoz dva pacijenta s otoka Raba za KBC Rijeka. Prijevoz je realiziran helikopterom HRZ-a u vremenu od 19:09 do 20:32 sati.Splitsko-dalmatinska županija
ŽC 112 Split primio je 25. lipnja u 18:35 sati zahtjev od HMP Hvar za hitan medicinski prijevoz pacijenta s otoka Hvara (helidrom Hvar) za KBC Split. Prijevoz je realiziran helikopterom HRZ-a u vremenu od 19:11 do 19:38 sati.

Priloženi dokumenti: