Područni uredi

Hitan medicinski prijevoz zrakom

Županija primorsko-goranska

ŽC 112 Rijeka primio je 19. lipnja u 19:45 sati zahtjev od HMP Rijeka za hitan medicinski prijevoz pacijenta s otoka Lošinja (helidrom Ćunski) za KBC Rijeka. Prijevoz je realiziran helikopterom HRZ-a u vremenu od 20:15 do 21:30 sati.

Priloženi dokumenti: