Područni uredi

Opskrba električnom energijom

županija Zadarska

ŽC 112 Zadar primio je 11. travnja u 02:01 sati informaciju od OKC PU zadarske da je zbog kvara na transformatoru došlo do prekida u opskrbi električnom energijom u gradu Obrovcu, Starigradu, Posedarju, Vinjercu i Slivnici. Kvar na transformatoru je otklonjen 11. travnja u 11:50 sati i sva su mjesta dobila električnu energiju.

Priloženi dokumenti: