Područni uredi

Obrana od poplava

županije Osječko - baranjska i Vukovarsko - srijemska

Vezano za visinu vodostaja rijeke Dunav na mjerodavnom vodomjeru Batina, na kojem je u 14:00 sati zabilježen vodostaj od 497 cm s tendencijom daljnjeg opadanja, Hrvatske vode su donijele rješenje o prekidu redovne obrane od poplava na području Osječko-baranjske županije, slivno područje Baranja, dionice 2, 3 i 4. Na području Republike Hrvatske vodostaj Dunava je u opadanju sve do Iloka.

Priloženi dokumenti: