Područni uredi

Obrana od poplava

više županija

Osječko-baranjska županija
Vukovarsko-srijemska županija

Vodostaj rijeke Dunav kod Batine je, prema izvješću Hrvatskih voda od 18. siječnja u 08:00 sati, narastao na 501cm i u stalnom je porastu. Vezano uz vodostaj na mjerodavnom vodomjeru Batina, uvedene su redovne mjere obrane od poplava za slivno područje Baranje, dionice 2., 3. i 4.
Vrijednosti vodostaja rijeke Dunav na mjernoj postaji Vukovar su niže u odnosu na granicu proglašenja redovnih mjera obrane od poplava. (Tablica 1.) 

Tablica 1. Vodostaj (cm) Dunava: 18./19 siječnja 2011. god.  

Mjerna postaja

Datum/vrijeme

Redovne mjere

Izvanredne mjere

Izvanredno stanje

18.01.

18.01.

18.01.

19.01.

  08:00

  12:00

  22:00

07:00

Batina

501

507

527

544

500

750

800

Vukovar

364

367

390

406

580

630

680Tablica 2. Prognoza vodnosti Dunava 

Hidrološka stanica

19.01.

20.01.

21.01.

22.01.

H

Q

H

Q

H

Q

H

Q

Batina

550

4544

585

4873

610

5128

630

5242

H – vodostaj ; Q – protok (m3/s)

Stručne ekipe Hrvatskih voda i licenciranih tvrki na terenu vrše nadzor zaštitnih vodnih građevina za koje je proglašena redovna obrana od poplava, kao i onih za koje je proglašeno pripremno stanje obrane od poplava te poduzimaju nužne aktivnosti. Prema dosadašnjim dojavama s terena, stanje je pod potpunom kontrolom i nijednom branjenom području trenutno ne prijeti opasnost.

Prema prognozi Hrvatskih voda, na području Hrvatske, vodostaj Dunava će (prema dostupnim podacima), rasti do nedjelje 23. siječnja, s kulminacijom u Batini na vodostaju od približno +650 cm. Poslije nedjelje trebalo bi nastupiti opadanje vodostaja.

Priloženi dokumenti: