Područni uredi

Požar u toplani

Grad Zagreb

13. prosinca u 18:24 sati, ŽC 112 Zagreb primio je informaciju od JVP Zagreb, da je u glavnoj toplani grada na Žitnjaku, došlo do požara mazuta u predzagrijavačkom postrojenju te da su na gašenje upućeni pripadnici dvije vatrogasne postrojbe (Centra i Žitnjaka). ŽC 112 o tome je obavijestio nadležne čelnike grada i inspekciju zaštite okoliša. Požar je lokaliziran u 18:45, a u njemu je osim oštećenja izolacije izgorjelo (prema informaciji voditelja smjene toplane), oko desetak litara mazuta. U gašenju požara sudjelovalo 25 vatrogasaca sa 7 vozila.
Zbog požara i nastalih oštećenja, toplana je radila smanjenom snagom. Oštećenje će se sanirati do kraja dana, dok je toplana započela s normalnim radom.

Priloženi dokumenti: