Područni uredi

Područni uredi

PODRUČNI UREDI ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE - MS POWERPOINT (123 kb)
PODRUČNI UREDI ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE - ADOBE PDF (132 kb)

20 Područnih ureda za zaštitu i spašavanje  na cijelom teritoriju Republike Hrvatske.
U područnim uredima ustrojeni su:

  • Županijski centar 112
  • Odjel za preventivne i planske poslove

U područnim uredima Zagreb, Osijek, Rijeka i Split ustrojene su i Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite.

U područnim uredima Split, Zadar, Šibenik i Dubrovnik ustrojene su i 
Državne vatrogasne intervencijske postrojbe.

Temeljne zadaće područnih ureda:

  • Koordinira operativne snage zaštite i spašavanja županije, gradova i općina
  • Odjel neposredno rukovodi operativnim snagama civilne zaštite u aktivnostima zaštite i spašavanja
  • Usklađuje planove postupanja zaštite i spašavanja i prati izvršenje u slučajevima proglašenja katastrofe
  • Pruža stručnu pomoć tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave